top of page
A'nın Nuru

A'nın Nuru

Kelime-i tevhid, ilahi bir dil ve KUN/ OL! Emrinin ruhuna has bir hitaptır. Cenabı Hakk KUN! Emrinden önce kendisi kendisinde idi. Bilinmeyen gizli varlıktı. Buna gaybi mutlak ya da yalnız VÜCUD da denir. Ne zaman ki Cenabı Hakk zatından sıfatına coşarak KUN dedi, ilahi sıfatı tecelli ederek, yüce varlığı ve Rab’lığı bilindi. İşte o zaman Cenabı Hakk “LA İLAHE İLLALLAH” hitabı ile varlığını ve birliğini ortaya koymuş “MUHAMMEDUN RESULALLAH” demekle de anlam ve maksadı beyan edilmiştir.Bu durumda tevhid anlayışı şöyle yerini buldu: “LA İLAHE” demekle sıfatının belirişinden önceki varlığı beyan edilmiş, “İLLALLAH” demekle de varlığı tecelli ettikten sonraki durum ifade edilmiş oluyor. “MUHAMMEDUN RESULULLAH” ile de varlığına delil olarak bilinmesi ve tasdik edilmesi isteniyor, hükmünün icrasının olduğu anlatılmış oluyor. Bu da O’nun Rahmet ve Şefaat edici olduğunu müjdeleyerek sanatındaki hikmetini açıkça beyan etmiş oluyor. İnsan benim sırrım, Ben de onun sırrı; böylece hem mutlakıyetini insanların kutsal yapısında tanımak hem de insanın sırrıyım demesiyle de, zati aslını insanın vasfında müjdeliyor.

    250,00₺Fiyat

    Sizin için öneriler