top of page
İnsan ile Şeytan Arasındaki Diyalog

İnsan ile Şeytan Arasındaki Diyalog

Bu kitapda da Mürşidi Kâmiline tabi olmuş müridin, Nefesi Rahmaniyetin teveccühü ile zikri ilahiyeye mazhar olması, Rabbini kalp ile tasdik edip, dil ile ikrar etmesi sürecinin başlaması ve “nefsini bilen Rabbini bilir’’ kudsi hadisi ile yeniden uyanışına şahid olması, fena deryalarında benlik vehminden, nispetlerinden kurtularak, emanetlerini teslim edip fena ender fena olması ve beka deryalarında Allahın Uluhiyetini ilan etmesiyle birlikte seyrin başlaması anlatılmaktadır.

 

İşte Melameti, tarikatlerden ayıran bu zevki seyirdir. Sidretül müntehada, cebrailin, yani aklın, boyun eyip, düldül, refref, burak zevkleri ile AŞK ile Allah’la, zatında, zatını, zatıyla zevki seyirdir.

 

Bu da fakirlik, hiçlik mertebesine erişmekle mümkündür. Bunun için ise Mürşid-i Kamil’in elini tutmak elzemdir. Pir Seyyid Mustafa Altun hazretleri hem anadan hem babadan Seyyid olup, soyu, Hz. Ahmet Yesevi’den, Hz. Hüseyin’e, oradan Hz. Ali’ye, oradan da Hz. Muhammed’e dayanan yüce bir sultan, ehlibeyt, nuru–pak-ı ilahiye’dir.

 

Miraç her şeyin Allah ile beraber olduğu Allah’ın kelamını kalbimizde duymamızın mümkün olduğunu anlamamız gerçeğini öğreten bir sırdır.  Ve bu sırra ulaşmanın yegane yolu da Mürşid-i Kamil’e tabi olmak, O’nun nefesiyle nefeslenmek ve O’na sıdkı sadakatle bağlanmaktır.

 

Nitekim Hazreti Muhammed benim semaları seyredip Allah’ın cemalini görmekliğim suretiyle yaptığım miraç ile yunus peygamberin balığın karnında yaptığı miraç arasında fark yoktur” buyurmaktadır.  

 

Çünkü miraç, Allah ile, insanın hakikatinin Allah Olduğunu bilmek, Allah’ın kelamını kalp kulağıyla duymak, Allah’ın cemalini kalp gözüyle görmek ve insanın ben dediği ruh ve ten teşekkülünün, Allah’ın kendisinden kendisine görünmesi ve tanınması tertibinden ibaret olduğunu Allah ile öğrenmekten ibaret bir sırdır.

    250,00₺Fiyat

    Sizin için öneriler