top of page
Hakikate Ermek

Hakikate Ermek

Kitabın Önsözünden, yazarın diliyle;

Muhterem okurlarım, hakikate ermek sözcüğünden yola çıkarak, Allah’ın (yüce kudretin) ayetlerinden, “Size sizden yakınız”, ifadesiyle Allah’ın gözetimi ve koruyuculuğu hükmünde olduğumuzu bağışlayan ve esirgeyen, Rahman ve Rahim ayetleriyle de bize mutlak ışık tutarak, yalnız olmadığımızı bize hatırlatmaktadır.

Akıl yoluyla hakikat kapısı olan gönül canibine, yani mukaddes vadiye indiğimizde, bizden bize kimin yakın, kimin uzak olduğunun farkına varabiliriz. Bu ise Kuran’ı Furkaniye’dir. Yani kendisi soyut alemden, somut aleme yani cehalet denen karanlıktan kurtulup, o karanlığı ilim ışığı ile aydınlatmaktır. Hakk ile batılın farkı böylece daha iyi anlaşılmış olur. Hakikat sadece kafadaki akılla bulunabilseydi, Kuran’da şu ayet yerini bulmazdı: ZARİYAT 56

“Cinleri ve insanları yaratmamızdaki maksat bize ibadet etsinler içindir.”

Bu ayet nazil olunca, sahabede kuşku uyandı, Cenabı kainat efendimize sordular:

-Ya Rasulullah bu ayet bizim ibadetlerimizin eksik olduğu-nu mu bildiriyor?  Efendimiz evet yanıtını verdiler. O zaman sahabe telaşa kapıldı:

-Bu ayet bize neyi emrediyor ya Rasullullah? Efendimizden yanıt:

-Siz Allah’ı bilin ve tevhit edin ki arif olasınız. Ve hakikat olana varasınız.

Kuran’da önemli yeri olan bu ayeti, peygamberimiz sahabeye tevhit zevkiyle anlattı. Demek ki sadece suret aklıyla Kuran’ın esrarı anlaşılmaz. Manada o aklı Hakk dostlarına teslim edip, öze inerek hakikate varmaktır. Hadis olan (sonradan yaratılmış, yine yok olacak olan) akıl dünya nimetleriyle meşgul olandır. Bu nimetlerin içinde zahir ilimler ve diğer farklar vardır. Ahmet Yesevi Sultan hazretleri zahir ve batın aklı yürüterek, hakikate varmıştır. Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli ve daha nice hazretler zahir aklı kalıpsal görerek, bir yere varmadığı için kendileri manevi profesörler arayıp buldular. Peygamberimizden itibaren veliler vardı. Halen o veliler başka esma altında dolaşıp durmaktadırlar. İşte bu kitabı bir uyarı niteliğinde yazdım. ARA BUL  hakikate var. Sizleri hayırlara vesile olan manevi düşünceye, huzuru ilahiye, esrarı Muhammedi ve ehlibeytinin ashabının yoluna doğrudan Kurân’ın hakiki manasına davet eder, sevgilerimi sunarım.

    250,00₺Fiyat

    Sizin için öneriler